මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ‘අතහැරීම’ සියලුම ග්‍රන්ථ PDF ආකාරයෙන් භාගත කරගන්න.

මේ ඝෝර, කටුක, භයානක සංසාරයේ භිය දැක, මේ ආත්මභාවයේම සසර දුකින් එතෙර වීමට අධිෂ්ඨාන කරමින්, වීර්ය්‍ය වඩමින්, නිවන් මඟ පුරන, ‘දක්‍ෂ’, ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක්‌ මේ අහිංසක ව්‍යායාමය උපකාරයක්‌ම වේවා! ශක්‌තියක්‌ම වේවා! මාර්ගයක්‌ම වේවා! තම තමන්ට වැටහෙන ප්‍රමාණයට, තම තමන්ගේ ජීවිත වලට ගලපාගනිත්වා! අර්ථ හෝ ව්‍යාකරණ වැරදි ඇතොත් ඔබ නොකළ වරදකට නොගැටේවා! අනුනටද අනුකම්පා කෙරේවා! වැරදි නැතොත් නිවැරදි දෙය නිවැරදි ලෙස දකීවා! මෙහි සටහන් හැම අර්ථයක්‌ තුළින්ම ඔබ සැමට යහපතක්‌ වේවා! තමා තමාටම පිහිටකොට ගනිත්වා… යැයි උන්වහන්සේ ඒ පොත් පෙළ ඇරඹුමේ ලියා ඇත්තාහ.


මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ දහම් පුස්තක ඔබට ආසන්න තැපැල් කාර්යාලය වෙතටද ගෙන්වා ගත හැක. නිෂ්පාදන වියදමට දායක වී ඉහත සඳහන්
ග්‍රන්ථයන් ධර්ම දානයක් ලෙස බෙදා දීමට ලබා ගත හැක.

විමසීම්: 011 2 755 767, 011 2 755 768 (සතියේ දිනයන්හිදී පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා)