ධර්ම දේශනා

[vc_row][vc_column][vc_column_text]අපේ පිනටම පහලව, මහා වන අරණක වැඩසිට, බවුන් වඩමින්, තථාගත ධර්මය ලොවට දේශනා කරන්නා වූ, මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ග්‍රන්ථ පෙළ දහම් පිපාසිත අප සැම වෙනුවෙන් දැයට දායාද කළ වනවාසී, අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ විසින් මහා කරුණාවෙන් බොහෝ දෙනාට හිත සුව පිණිස දේශනා කරන ලද මේ උතුම් සද්ධර්මයට හිත යොමු කර සතර අපායෙන් මේ ජීවිතයේදීම එතෙර වීමට සියල්ලෝ වීර්යය ගනිත්වා…! ‍සියලු සත්වයෝ මෙම ඝෝර කටුක බියජනක සංසාරයෙන් අත්මිදෙත්වා…!

මෙහි අඩංගු සියලු ධර්ම දේශනා සහ ධර්ම සකච්ඡා සංවිධානය සහ පටිගත කළ සැමට අප්‍රමාණ පින් සිදු වේවා…! මේ ජීවිතයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා…!

සියළු දානයන් අතර ධර්ම දානයම අග්‍ර වන්නේය. මෙම ධර්ම දේශනා භාගත කර කල්‍යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් සියළු දෙනා අතර බෙදා හැර ධර්ම දානමය උතුම් පුණ්‍යකර්මයට ඔබත් දායක වන්න…![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548123156{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/4HjzC29uoMg” align=”center” css=”.vc_custom_1495548299162{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”මහනුවර මහ රෝහල” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548357893{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/UUAn3fmGqOM” align=”center” css=”.vc_custom_1495548374641{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”වෑබඩ පුරාණ ගල්ලෙන් විහාරය” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548392579{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/d3dBRJQrDGw” align=”center” css=”.vc_custom_1495548409141{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”කැළණිය ශ්‍රී සුගතාරාමය” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495549010738{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/P_c9AXphwdw” align=”center” css=”.vc_custom_1495548438343{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”නාවලපිටිය” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548748117{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/F-1GBwutvZ8″ align=”center” css=”.vc_custom_1495548765514{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”අතුරුගිරිය” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548779287{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/pH7a8BQSO7U” align=”center” css=”.vc_custom_1495548794038{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”හොරණ” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548805467{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/gOnwTYUTxTM” align=”center” css=”.vc_custom_1495548817700{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”මහනුවර” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548829254{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/nGsr3cdMIv8″ align=”center” css=”.vc_custom_1495548843226{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”මාරවිල” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548856879{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/MT8HUhSMluI” align=”center” css=”.vc_custom_1495548886184{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”පල්ලෙකැලේ” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548898490{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/0FdB8SHWGzE” align=”center” css=”.vc_custom_1495548915239{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”උඩහමුල්ල” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23333333″ use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1495548927716{margin-bottom: 0px !important;background-color: #cccccc !important;}”][vc_video link=”https://youtu.be/gImCDmFwBs8″ align=”center” css=”.vc_custom_1495548945340{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_btn title=”DOWNLOAD” shape=”square” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” css=”.vc_custom_1495548579356{margin-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]